Διακόπτεται η κατανομή βοσκοτόπων έτους 2016 στο Δήμο Καρπενησίου

Μετά την ψήφιση του ν.4351/2015(Α΄164) «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις», το δικαίωμα βοσκής σε βοσκήσιμες εκτάσεις μεταξύ των οποίων δημόσια δάση, δασικές εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα αφαιρείται από τους Δήμους και παραχωρείται στις οικείες Περιφέρειες, στις οποίες περιέρχονται και οι πρόσοδοι από την εκμίσθωση αυτών. Στις Περιφέρειες επίσης, ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Ο  Δήμος Καρπενησίου προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανάκλησης της κατανομής βοσκήσιμων γαιών για το έτος 2018, αν δεν καταβαλλόταν η βεβαιωμένη οφειλή του έτους 2016 προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση των δικαιούχων κτηνοτρόφων ώστε να προσέλθουν εντός 10 ημερών, να ενημερωθούν και να προσυπογράψουν έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης.

Μέχρι σήμερα, στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και παρέλαβαν το έντυπο κατανομής μόνο 23 από τους 668 κτηνοτρόφους στους οποίους κατανεμήθηκε βοσκότοπος στην περιφέρεια του Δήμου Καρπενησίου. Έχει κατανεμηθεί επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου στο Δήμο Καρπενησίου σε 563 κτηνοτρόφους της Αιτωλοακαρνανίας και της Φθιώτιδας, οι οποίοι όμως δεν κάνουν πραγματική χρήση των βοσκοτόπων του Δήμου μας.

Ο Δήμος Καρπενησίου μετά και από την ομόφωνη απόφαση  της ΚΕΔΕ (473/22-6-2017) , προχώρησε στην διακοπή της διαδικασίας κατανομής των βοσκοτόπων με την επιστροφή του αρχείου κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων του Νομού Ευρυτανίας  στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ευρυτανίας, έως ότου αναμορφωθεί η διαδικασία καταβολής των μισθωμάτων των βοσκοτόπων.  Ευελπιστώντας στην ορθολογικότερη κατανομή των βοσκοτόπων (να μην έχουμε το φαινόμενο κτηνοτρόφοι της Ευρυτανίας να παίρνουν βοσκοτόπους στην Εύβοια  και κτηνοτρόφοι της Φθιώτιδας στην Ευρυτανία) και την απόδοση των πόρων σε αυτούς που πραγματικά είναι αρμόδιοι για την συντήρηση των δρόμων , των ποτίστρων, κλπ. αναμένουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου.  

 

Κατηγορία: