Η ιστορία της αρχαίας Ευρυτανίας παραμένει άγνωστη

Η ιστορία της αρχαίας Ευρυτανίας δυστυχώς, κυρίως για τους σημερινούς κατοίκους της, παραμένει άγνωστη! Οι αρχαίοι Ευρυτάνες ήταν η βασικότερη δύναμη στον Τρωικό πόλεμο. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Φαλής έκανε επιδρομή κατά των Ευρυτάνων ο στρατός της Αθήνας, ο οποίος έχασε την μάχη γιατί οι Ευρυτάνες, ενώ ήταν κλεισμένοι στα κάστρα, βγήκαν από υπόγειες στοές πίσω από την πλάτη των Αθηναίων πολεμιστών. Υπήρχαν δυο βασικές πόλεις κατά τον ίδιο ιστορικό η Αγναντία και η Απεραντία, οι οποίες μάλιστα ανήκαν στην Αιτωλική συμπολιτεία στον αγώνα κατά των Ρωμαίων. Δυστυχώς οι σημερινοί κάτοικοι, θεωρώ ότι είναι ανάξιοι αυτής της κληρονομιάς(!), καθώς τα κύρια χαρακτηριστικά μας είναι κυρίως η κουτοπονηριά. Το 2015 έκανα αναφορά στην ΙΔ εφορεία για ανακάλυψη αρχαίου νεκροταφείου στα Λεπιανά και απέναντι από τα Βαρκά, ωστόσο μόνο ο τότε διοικητής ΑΤ. Κερασοχωρίου ήρθε για αυτοψία, καθώς εκεί βρήκα ένα αρχαίο λυχνάρι σε άριστη κατάσταση, το οποίο όπως είχα υποχρέωση αμέσως δήλωσα. Η απάντηση της ΙΔ εφορείαςαρχαιοτήτων ήταν ότι γνωρίζουν μεν, αλλά δεν έγινε μέχρι στιγμής έρευνα. Μου απάντησαν επίσης ότι ο χώρος προστατεύεται, κάτι όμως που δεν ισχύει και για αυτό το λόγο έχουμε συλημένους αρχαίους τάφους. Εγώ σαν ιδιώτης, έχοντας κάποιες γνώσεις από μελέτες που έχω κάνει μόνος μου είχα τηνευαισθησία και την υποχρέωση να κάνω το καθήκον μου.Έχω κάνει προσπάθειες για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του τόπου μου, όμως όπως φαίνεται είμαι "λίγος" κι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, οπότε χρειάζεται και το ενδιαφέρον από το Δήμο και τους τοπικούς παράγοντες ώστε να έρθουν για έρευνες και να μάθουμε κι εμείς επιτέλους ποιοι ήταν οι πρόγονοί μας. Ευχαριστώ.

Θωμάς Ντόκας

Κατηγορία: