Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει η διανομή σχολικών βιβλίων Δημοτικού σχολικού έτους 2017-18

Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι η διανομή βιβλίων στα Δημοτικά σχολεία της χώρας θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η 1η φάση: Από 17 Ιουλίου 2017 μέχρι και 4 Αυγούστου 2017 θα διανεμηθεί το σύνολο των πρώτων τευχών των βιβλίων όλων των τάξεων του Δημοτικού. Η 2η φάση: Από 21 Αυγούστου 2017 μέχρι και 8 Σεπτεμβρίου 2017 θα διανεμηθεί το σύνολο των υπόλοιπων τευχών των βιβλίων όλων των τάξεων του Δημοτικού.

Δεδομένου ότι κατά το διάστημα 17 Ιουλίου – 4 Αυγούστου καθώς και 21 Αυγούστου – 31 Αυγούστου τα σχολεία θα είναι κλειστά, λόγω θερινών διακοπών, και προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η διανομή των βιβλίων πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, το Υπουργείο δίνει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες.

Κάθε σχολείο μπορεί, αν επιθυμεί, να δηλώσει διαφορετικό Υπεύθυνο Παραλαβής για την 1η και τη 2η φάση διανομής. Ο Υπεύθυνος Παραλαβής που έχει οριστεί από το σχολείο θα λάβει ενημέρωση από τους αρμόδιους του ΙΤΥΕ – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ή/και τους υπεύθυνους διανομείς της ανάδοχης μεταφορικής εταιρείας του, για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης των βιβλίων τη συγκεκριμένη εβδομάδα που έχει προκαθοριστεί για το σχολείο, τηλεφωνικά και μέσω e-mail, 2-3 ημέρες πριν την παράδοση τους.

 

Κατηγορία: